Quang Cao
Quang Cao

Triều Nguyễn dẹp lấn chiếm đường phố bằng cách nào?

Vua Gia Long thiết lập luật pháp một cách chặt chẽ, trong đó có cả luật xử phạt người dân lấn chiếm đường phố làm nhà ở hay làm vườn trồng cây. Nếu lấn chiếm đường làm nhà ở hay trồng cây đều có thể bị phạt đánh, đóng gông, hạ lương.

Thêm một châu bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Mới đây, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm 2 văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Thêm một châu bản khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Mới đây, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An đã phát hiện thêm bộ châu bản gồm 2 văn bản có giá trị chứng thực về mặt pháp lý việc thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Phát hiện tài liệu Hán Nôm triều Nguyễn ở Phú Yên

Các tài liệu viết bằng chữ Hán Nôm trên giấy dó, được biên soạn vào thế kỷ 19, dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức.Các tài liệu này vừa được các nhà nghiên cứu ở tỉnh Phú Yên vừa phát hiện.

Chuyện về lễ cưới của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu

Không thuyết phục được Bảo Đại, triều đình và bà Từ Cung đành chấp thuận, đồng ý để Bảo Đại lấy con gái của Nguyễn Hữu Hào. Lễ cưới đã diễn ra ngày 20/3/1934. Năm đó Bảo Đại 21 tuổi, còn Nguyễn Hữu Thị Lan 20 tuổi.

Tìm phương án bảo tồn bức tranh Cửu long ẩn vân ở chùa Diệu Đế

Nhằm bảo tồn kịp thời bức tranh Cửu long ẩn vân tại điện Đại Hùng, chùa Diệu Đế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức buổi khảo sát và tọa đàm về hiện trạng bức tranh, đề xuất các giải pháp phù hợp hơn để phục hồi bích họa Cửu long ẩn vân.

Vua Minh Mạng nuôi dưỡng nhân tài thế nào

Xác định nhân tài là rường cột quốc gia, vua Gia Long thiết lập trường Quốc Tử Giám tại Kinh thành Huế (1803) để đưa người tài vào học tập, rèn luyện nhân đức. Việc ăn ở, đèn sách của giám sinh đều được triều đình lo.

Xem tiếp trang