Quang Cao
Quang Cao

Những mục tiêu để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

Với định hướng chiến lược chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số bằng việc thực hiện hóa chiến lược VNPT 4.0 và tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2025

Kết thúc năm 2018, Việt Nam có 125,6 triệu thuê di động

Tính đến cuối năm 2018, tổng số thuê bao điện thoại tại Việt Nam ước tính đạt 129,9 triệu, trong đó số thuê bao di động đạt con số 125,6 triệu.

Những mục tiêu để VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam

Với định hướng chiến lược chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số bằng việc thực hiện hóa chiến lược VNPT 4.0 và tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2025

Việt Nam có thể vào Top 4 thế giới về sản xuất thiết bị viễn thông?

Việt Nam hiện sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông và có thể trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất và xuất khẩu được tất cả thiết bị viễn thông.

VNPT sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai 5G

Theo ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT sẽ tiếp tục là một trong các doanh nghiệp tiên phong triển khai 5G khi các điều kiện chín muồi.

Tổng Giám đốc VNPT-IT: "VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch"

Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/1 phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT đã ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam - VietnamGo.

Xem tiếp trang