Quang Cao
Quang Cao

Đưa Di sản văn hóa phi vật thể vào sự phát triển cộng đồng

Cập nhật  09:26 09/11/18

(NetCodo) Sáng 8/11, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2018 đã bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc bận rộn của các thành viên tham dự.


Phiên bế mạc hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2018.

Hội nghị lần này có đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ DSVHPVT từ 16 quốc gia tham dự và có báo cáo chuyên môn. Trong số những người tham gia có những thành viên là đại diện của Diễn đàn NGO ICH (Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể), đây là tổ chức phi chính phủ của ICH (DSVHPVT) được UNESCO công nhận. Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ DSVHPVT với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững.

Hội nghị do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) tổ chức.


Ông Kwon Huh - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện tốt nhất để hội nghị diễn ra tốt đẹp

Hội nghị diễn ra từ ngày 6-8/11/2018 với các cuộc thảo luận nhóm song song về giáo dục và cộng đồng. Các diễn giả đã có bài thuyết trình và thảo luận chuyên sâu theo từng chủ đề tại các phòng họp riêng biệt.

Tại phiên Bế mạc, BTC đã công bố tài liệu về kết quả các ý kiến thảo luận và đề xuất trong ba ngày làm việc. Theo đó, những đại biểu tham gia hội nghị tăng cường cam kết cộng đồng để tham gia phát triển cộng đồng bền vững thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (ICH); cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; đánh giá cao về UNESCO và các Văn phòng khu vực, các Trung tâm hạng 2, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tham gia để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) thông qua bảo vệ ICH.


Trao quyền bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ.
(Tiết mục ca Huế do các em thiếu nhi Huế biểu diễn phục vụ khán giả)

Những thành viên tham dự khẳng định, họ sẽ làm hết sức để truyền tải thông điệp của hội nghị đến với cộng đồng địa phương, nơi họ đang sinh sống để cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa phi vật thể của nhân loại vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung; việc đưa di sản văn hóa phi vật thể vào giảng dạy tại các trường học cũng được các đại biểu hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, hội nghị tái khẳng định sự đóng góp mạnh mẽ của ICH cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng và tổ chức nhóm như đã phản ánh trong các trường hợp nghiên cứu, các dự án và các hoạt động của NGO tham gia; phổ biến các chiến lược trao quyền cho cộng đồng để trở nên bền vững, sáng tạo và hòa nhập; tiếp tục các hoạt động bảo vệ ICH cho sự phát triển của cộng đồng, tổ chức nhóm và đóng góp cho mạng lưới để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tác động đến các hoạt động chăm sóc môi trường hợp tác; khuyến khích các NGO khác và các bên liên quan tham gia vào mạng lưới bằng cách thông báo những lợi thế của hợp tác và hợp tác ở cấp độ cá nhân và tổ chức; kêu gọi UNESCO, các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia và hỗ trợ các hoạt động của các ICH NGO, đặc biệt là sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác; mong muốn tiếp tục hội nghị NGO phối hợp với các chính quyền địa phương hoặc các viện hỗ trợ vai trò quan trọng của NGO trong việc bảo vệ ICH.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Kwon Huh - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện tốt nhất để hội nghị diễn ra tốt đẹp. Ông cũng mong muốn, Di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là chủ thể để các nghiên cứu, bảo tồn mà phải được đưa vào phục vụ hoạt động du lịch và đời sống của nhân dân.

Minh Anh